Mastercam Mill-Turn tekee nykyaikaisten monitoimisorvien käytöstä yksinkertaisempaa ja helpompaa. Monikanavaisten työstöohjelmien hallinta on todella yksinkertaista. Monimutkaiset toiminnot voidaan suurelta osaltaan automatisoida. Näin työstettävien kappaleiden ohjelmointi on nopeampaa ja vaivattomampaa. Mastercam Mill-Turn on suunniteltu hyödyntämään Mastercamin tuttuja ja tehokkaita jyrsintä- ja sorvausratoja ja yhdistämään näihin ratojen toisiinsa sovittamisen, synkronoinnin ja työstöympäristön simuloinnin.

 

Selkeä työnkulku

 

1. Työmäärittely
Valitse käytettävä työstökone. Mastercam käyttää sen tietoja asettamaan automaattisesti kappaleen siirrot, työstösuunnat, aihion määrittelyn, asetukset ja monikanavaisen työstöohjelman synkronoinnin.


2. Työstöradat ja työkalut

Mastercam Mill-Turn yhdistää tutut ja tehokkaat jyrsintä- ja sorvausstrategiat automaattisiin työstösuuntiin, helppokäyttöiseen työkalun valintoihin ja akselistoyhdistelmiin. Näin vältytään monimutkaiselta ohjelmoinnilta ja säästetään työtä ja aikaa.


3. Automaattiset kappaleen siirrot

Testatut esimääritellyt menetelmät tekevät työkappaleen siirroista vaivattomia ja päästään kerralla oikeaan lopputulokseen.


4. Interakttivevn synkronoinnin hallinta

Mastercamin Sync Managerin avulla voidaan eri kanavien operaatiota nopeasti synkronoida, määritellä NC-ohjelman tulostus ja nähdä visuaalisena esityksenä työstöjärjestys.


5. Konesimulointi
Työstöoperaation simuloinnissa näkee eri kanavien synkronoinnin, työkappaleiden siirron ja korostettuna mahdolliset ongelmat ratojen keskinäisessä ajoituksessa tai törmäyksissä.


6. Työstöratojen postprosessointi ja työstön aloitus

Työstöohjelmat lähetään koneelle ja annetaan lastujen lentää.

 

 

Vaivaton synkronointi

 


Mastercam Mill-Turn sisältää kaikki ne työkalut, joita tarvitaan työstöprosessien graafiseen synkronointiin ja törmäysten välttämiseen. Sync Managerin avulla voidaan:


• Käyttää rajoittamatonta kanavien määrää.
• Vetää ja synkronoida operaatioita eri kanavien välillä.
• Laajentaa ja supistaa aikajanan näyttöä ja näin tarkistaa prosessi.
• Nähdä operaatiot selkeämmin värikoodattuina.
• Pystysuuntainen vuokaavio ja Gantt-kaavion aikajana helpottavat työstöoperaatioiden koordinointia ja niihin kuluvan ajan havainnollistamista.
• Muokattavien ohjelman “tokeneiden” avulla voidaan hienosäätää NC-ohjelmaa omien vaatimusten mukaiseksi.

 

Nopea ja tarkka simulointi

 


Kappaleen työstö voidaan turvallisesti simuloida ennen työstökoneelle lähettämistä.


• Jokaista koneen liikkuvaa osaa simuloida, mukaan lukien aihio, pää ja apukara, revolverit, työkalunpitimet ja työkappaleen siirtämiseen osallistuvat komponentit.
• Automaattinen törmäystarkastelu. Mahdolliset törmäykset voidaan välttää ja työstöradan optimointi voidaan suorittaa jo ennen varsinaista työstöä virtuaalisessa työstöympäristössä.
• Karan ja revolverin indeksointi näytetään tarkasti simuloinnissa.
• Mihin tahansa työstön kohtaan voidaan hypätä, aloittaa uudelleen tai kelata taaksepäin, jolloin erityistä huomiota vaativat kohdat on helppo tarkastaa.
• Samaan aikaan voidaan tarkastella kaikkia kanavia ja nähdä sekä analysoida koko työstöprosessi.

 

 

Lataa Mill-Turn esite:

 

Kysy lisää:

Mikko Vepsäläinen

puhelin 045 1872 211

mikko.vepsalainen@camcut.fi

 
     

Mikko Vepsäläinen

mikko.vepsalainen@camcut.fi

Ohjelmistot, koulutus- ja tukipalvelut

puhelin 045 1872 211

Camcut Oy

etunimi.sukunimi@camcut.fi

myynti@camcut.fi

Janne Pesonen

janne.pesonen@camcut.fi

Työkalut ja tukipalvelut

puhelin 045 1872 212

 

Päivitetty 06.07.2016